Jak zostać doradcą podatkowym?Deregulacja zawodowa, za sprawą której zmieniły się wymagania prawne względem usług rachunkowych nie przyczyniła się znacząco do sposobu zdobycia uprawnień na doradcę podatkowego. W dalszym ciągu takim specjalistom mogą zostać jedynie osoby, które spełniają pewne wymagania a wśród nich między innymi:

  • mają zdolność do czynności prawnych
  • dysponują odpowiednimi predyspozycjami
  • cechują się prawidłową postawą obywatelską, dzięki której zapewniają, że wykonywana praca będzie uczciwa i rzetelna
  • posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe
  • odbyli w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową w charakterze doradcy podatkowego
  • pomyślnie zaliczyli egzamin, potwierdzający zdobycie uprawnień na doradcę podatkowego
  • wystąpili z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych

Po deregulacji zawodów jedynie kwestia praktyk uległa zmianie a dokładniej rzecz ujmując została znacząco skrócona. Warto pamiętać o podstawowej zasadzie a mianowicie – doradca podatkowy to osoba zaufania publicznego. Mimo spełnienia wyżej wymienionych wymagań nie każdy nadaje się więc do prowadzenia działalności. Trzeba wykazywać się jeszcze dużą empatią, co wprawdzie nie jest określone przepisami prawnymi. Tego nakazuje zwykła ludzka etyka.

 

Zawód: doradca podatkowy a ustawa deregulacyjna

Kolejne etapy procesu tak zwanego uwalniania zawodów były ważnym elementem kształtowania rynku różnego rodzaju usług. O ile jednak ustawa deregulacyjna objęła w znacznym stopniu księgowych, ułatwiając wielu osobom dostęp do tego zawodu, to jednak w przypadku doradców podatkowych wymagania pozostały raczej niezmienne. Aby móc wykonywać taką pracę, nadal należy skończyć studia, zdać państwowy egzamin oraz odbyć praktykę. Jedyne zmiany wprowadzone przez ustawodawcę dotyczą tej ostatniej, skracając okres obowiązkowych praktyk z dwóch lat do sześciu miesięcy.

Nieco inaczej obecne prawo reguluje również zasady przeprowadzania egzaminu. Kandydaci na doradców podatkowych mogą podchodzić do części ustnej bez konieczności czekania trzech miesięcy od ostatnio podjętej próby. Tak więc po zdaniu egzaminu pisemnego w ciągu dwunastu miesięcy zdający może podchodzić do części ustnej tak często, jak będzie czuł się na siłach. Można zatem powiedzieć, że choć podstawowe wymogi stawiane doradcom podatkowym pozostały niezmienne, to jednak zasady ich spełnienia są nieco przystępniejsze dla kandydatów.

 

Dodatkowe wymagania przed doradcami podatkowymi

Oprócz opisanych powyżej wymagań związanych z wykształceniem oraz doświadczeniem praktycznym, przyszli doradcy podatkowi muszą spełniać jeszcze kilka bardziej ogólnych warunków. Przede wszystkim, podobnie jak przy wielu innych zawodach zaufania publicznego, muszą oni cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Poza tym nie mogą mieć ograniczonych praw publicznych ani zdolności do czynności prawnych.

 

Gdzie pracują doradcy?

Doradcy podatkowi mogą pracować na własny rachunek prowadząc działalność gospodarczą. Dużą szansą jest dla nich praca w instytucjach publicznych i coraz częściej znajdują zatrudnienie także w biurach rachunkowych, które rozszerzają zakres swojej działalności.