Biuro rachunkowe Kraków Podgórze i doradca podatkowy w Krakowie

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej!
Właścicel biura rachunkowego w Krakowie Adam NigborowiczCelem mojego biura rachunkowego w Krakowie Podgórzu jest pomoc wszystkim, którzy w spokoju chcą zająć się rozwojem własnego biznesu. Profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi przyczynia się do sukcesu firmy pozwalając na obniżenie opłat i uniknięcie kosztownych błędów w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem często zmieniającego się prawa podatkowego.
Gwarantuję Klientom, że wszystkie sprawy przedsiębiorstwa będą prowadzone kompleksowo, rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, co sprzyjać będzie pełnej Państwa koncentracji wyłącznie na własnych celach biznesowych. Żywię nadzieję, że informacje zamieszczone na mojej stronie  przybliżą Państwu moją firmę i pozwolą zapoznać się z ofertą świadczonych usług. Pragnę również zwrócić uwagę, iż moje biuro rachunkowe znajduje się w pobliżu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie, Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze oraz Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

Aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej w warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego, profesjonalny doradca podatkowy w dzielnicy Podgórze w Krakowie stanowi bardzo istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Gwarantuję Klientom mojej kancelarii, że wszystkie sprawy przedsiębiorstwa są prowadzone rzetelnie, zawsze na czas dostarczane dokumenty i w pełni zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Przedsiębiorcom odpada obowiązek monitorowania zmian prawno-podatkowych, a wszystkie kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS-em przejmuje na siebie moja kancelaria.

W dłuższej perspektywie współpraca z moim biurem rachunkowym w Krakowie pozwala uniknąć przedsiębiorcy kłopotliwych kontroli skarbowych i podatkowych oraz skutków ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem.  Decydując się na współpracę z moją kancelarią inwestują Państwo w rozwój swojej firmy m.in. koncentrując się wyłącznie na podstawowych jej zadaniach. Od tej pory nad Państwa sprawami podatkowymi i księgowymi czuwać będzie wykwalifikowany i dyskretny zespół krakowskiego biura rachunkowego.

Udzielenie mi pełnomocnictwa zwalnia Państwo z konieczności wszelkich kontaktów z urzędami, w tym również w trakcie trwania ewentualnej kontroli, a nawet korespondencja z Urzędu Skarbowego i ZUS może trafiać do mojej kancelarii.

Dzięki takiej współpracy można również zminimalizować ryzyko odpowiedzialności wobec fiskusa, gdyż swoje dane umieszczam na wszystkich pismach sporządzanych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego a ponieważ jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody finansowe wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, czy w wyniku błędu popełnionego przez moją kancelarię, klient będzie mógł odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym mam zawartą umowę.

Jako doradca podatkowy w Krakowie, postępuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady te stanowią m.in. o wykonywaniu czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa i dobro Klienta.

Obowiązuje mnie również zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu współpracy. Powyższe zasady dotyczą również moich pracowników.

Zapraszam, z poważaniem

właściciel biura rachunkowego Kraków

                                                 doradca podatkowy Adam Nigborowicz

Biuro rachunkowe Podgórze Kraków – oferta

Nasze biuro rachunkowe Kraków

Prowadząc działalność gospodarczą, warto wybrać sprawdzone, zaufane biuro rachunkowe w Krakowie. Powierzając sprawy podatkowe swojej firmy zewnętrznemu podmiotowi, musimy mieć pewność, że nasze finanse są w naprawdę dobrych rękach.

Profesjonalne, fachowe biuro rachunkowe będzie nieocenionym wsparciem w codziennej działalności firmy. Dzięki kompetentnym doradcom podatkowym nie tylko wprowadzisz niezbędny ład i porządek do swoich dokumentów, będziesz miał również szanse na wygenerowanie oszczędności i zwiększenie przychodów.

Choć szczegółowe czynności biura rachunkowego określają indywidualne warunki umowy zawartej z klientem, do najpopularniejszych należą:

 • doradztwo podatkowe w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, opiniowanie i wsparcie w zakresie podejmowania codziennych decyzji finansowych,
 • reprezentowanie klienta w czasie czynności kontrolnych oraz w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez Urząd Skarbowy i ZUS,
 • reprezentowanie Państwa w innych instytucjach w sprawach związanych z działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie regularnych rozliczeń podatkowych – usługi księgowości tj. prowadzenie ksiąg podatkowych (księgi handlowe, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, przychodów ewidencjonowanych) oraz innych ewidencji do celów podatkowych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych oraz wykaz inwentarza,
 • prowadzenie spraw pracowniczych (udzielanie porad podatkowych, opinii i wyjaśnień oraz sporządzanie list płac, deklaracji i informacji dotyczących wynagrodzeń),
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędów deklaracji (PIT, CIT, VAT), zeznań rocznych i innych informacji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego (VAT-UE),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzanie i składanie formularzy zgłoszeniowych, rozliczeniowych ZUS oraz informacji RMUA,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie rozliczeń z ZUS oraz listy płac.

 

Doradca podatkowy Kraków – zakres

 • Nasz doradca podatkowy Krakóww sprawach podatku dochodowego,
 • w sprawach podatku od towarów i usług VAT,
 • w sprawach podatku od spadków i darowizn,
 • w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT w tym z dochodów zagranicznych,
 • pomoc i doradztwo biura rachunkowego przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej w Krakowie,
 • pomoc przy przejściu na księgę handlową,
 • sporządzanie pism podatkowych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • opracowywanie wniosków o interpretacje podatkowe
 • wsparciu i doradztwie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji w firmie,
 • przeprowadzaniu niezbędnych szkoleń,
 • pomocy w założeniu, zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej, a także pozyskania funduszy na jej rozpoczęcie,
 • reprezentowaniu w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach.

 

Biuro rachunkowe – ceny i rabaty w Podgórzu

Wysokość wynagrodzenia za usługi doradcy podatkowego w Krakowie ustalona zostanie z klientem w drodze negocjacji. Wysokość ta zależeć będzie m.in. od rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności, zakresu odpowiedzialności biura rachunkowego, a także rodzaju usług, ilości dokumentów księgowych, wielkości zatrudnienia pracowników itp.

Nowi klienci rozpoczynający prowadzenie przedsiębiorstwa, w pierwszych miesiącach swojej działalności, mogą liczyć na korzystne rabaty na usługi mojej krakowskiej kancelarii oraz na bezpłatną pomoc w tworzeniu prawidłowej dokumentacji kadrowo-księgowej.

Planując współpracę z moim biurem rachunkowym w Krakowie warto umówić się na rozmowę i na podstawie oczekiwanego zakresu obsługi poprosić o jej wycenę – to nic nie kosztuje.

 

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Deklaracja podatkowa jest specyficzną formą przekazywania informacji do celów podatkowych. Wg. prawa podatkowego do ich składania zobligowani są wszyscy podatnicy, płatnicy i inkasenci. To w niej deklarujemy wysokość podatku, jaki musimy wpłacić fiskusowi lub jego nadwyżkę, która zostanie nam zwrócona.

Wypełnianie deklaracji podatkowych jest niezbędnym elementem pracy każdego przedsiębiorcy. Jeśli chciałbyś oddać to zadanie w ręce profesjonalistów, nasze podgórskie biuro rachunkowe Kraków z przyjemnością przejmie na siebie obsługę podatkową Twojej firmy. Dzięki rzetelności, dokładności i skrupulatności biura rachunkowego będzie miał pewność, że deklaracje zostaną wypełnione poprawnie i co bardzo ważne – terminowo.

Wśród obowiązujących w Polsce deklaracji podatkowych znajdują się m.in.:

 • VAT-7, czyli deklaracja podatku od towarów i usług. Deklarację VAT-7 należy złożyć do 25 dnia każdego miesiąca. Deklarację VAT-7 muszą złożyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem w trybie miesięcznym. Tzw. mali podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, zamiast VAT-7, powinni wypełnić dokument VAT-7K.
 • PIT-36 – służy do określenia wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Formularz przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Deklarację za konkretny rok podatkowy należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego.
 • CIT-8, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Deklarację za konkretny rok podatkowy należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

Zapisz