Biuro rachunkowe Kraków i doradca podatkowy w Krakowie

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej!
Właścicel biura rachunkowego w Krakowie Adam NigborowiczCelem mojego biura rachunkowego w Krakowie jest pomoc wszystkim, którzy w spokoju chcą zająć się rozwojem własnego biznesu. Profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi przyczynia się do sukcesu firmy pozwalając na obniżenie opłat i uniknięcie kosztownych błędów w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem często zmieniającego się prawa podatkowego.
Gwarantuję Klientom, że wszystkie sprawy przedsiębiorstwa będą prowadzone kompleksowo, rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, co sprzyjać będzie pełnej Państwa koncentracji wyłącznie na własnych celach biznesowych. Żywię nadzieję, że informacje zamieszczone na mojej stronie  przybliżą Państwu moją firmę i pozwolą zapoznać się z ofertą świadczonych usług. Pragnę również zwrócić uwagę, iż moje biuro rachunkowe znajduje się w pobliżu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie, Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze oraz Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

Aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej w warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego, profesjonalny doradca podatkowy Kraków stanowi bardzo istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Gwarantuję Klientom mojej kancelarii, że wszystkie sprawy przedsiębiorstwa są prowadzone rzetelnie, zawsze na czas dostarczane dokumenty i w pełni zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Przedsiębiorcom odpada obowiązek monitorowania zmian prawno-podatkowych, a wszystkie kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS-em przejmuje na siebie moja kancelaria.

W dłuższej perspektywie współpraca z moim biurem rachunkowym w Krakowie pozwala uniknąć przedsiębiorcy kłopotliwych kontroli skarbowych i podatkowych oraz skutków ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem.  Decydując się na współpracę z moją kancelarią inwestują Państwo w rozwój swojej firmy m.in. koncentrując się wyłącznie na podstawowych jej zadaniach. Od tej pory nad Państwa sprawami podatkowymi i księgowymi czuwać będzie wykwalifikowany i dyskretny zespół krakowskiego biura rachunkowego.

Udzielenie mi pełnomocnictwa zwalnia Państwo z konieczności wszelkich kontaktów z urzędami, w tym również w trakcie trwania ewentualnej kontroli, a nawet korespondencja z Urzędu Skarbowego i ZUS może trafiać do mojej kancelarii.

Dzięki takiej współpracy można również zminimalizować ryzyko odpowiedzialności wobec fiskusa, gdyż swoje dane umieszczam na wszystkich pismach sporządzanych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego a ponieważ jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody finansowe wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, czy w wyniku błędu popełnionego przez moją kancelarię, klient będzie mógł odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym mam zawartą umowę.

Jako doradca podatkowy w Krakowie, postępuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady te stanowią m.in. o wykonywaniu czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa i dobro Klienta.

Obowiązuje mnie również zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu współpracy. Powyższe zasady dotyczą również moich pracowników.

Zapraszam, z poważaniem

właściciel biura rachunkowego Kraków

                                                 doradca podatkowy Adam Nigborowicz

Biuro rachunkowe Kraków – oferta

Nasze biuro rachunkowe Kraków

Prowadząc działalność gospodarczą, warto wybrać sprawdzone, zaufane biuro rachunkowe w Krakowie. Powierzając sprawy podatkowe swojej firmy zewnętrznemu podmiotowi, musimy mieć pewność, że nasze finanse są w naprawdę dobrych rękach.

Profesjonalne, fachowe biuro rachunkowe będzie nieocenionym wsparciem w codziennej działalności firmy. Dzięki kompetentnym doradcom podatkowym nie tylko wprowadzisz niezbędny ład i porządek do swoich dokumentów, będziesz miał również szanse na wygenerowanie oszczędności i zwiększenie przychodów.

Choć szczegółowe czynności biura rachunkowego określają indywidualne warunki umowy zawartej z klientem, do najpopularniejszych należą:

 • doradztwo podatkowe w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, opiniowanie i wsparcie w zakresie podejmowania codziennych decyzji finansowych,
 • reprezentowanie klienta w czasie czynności kontrolnych oraz w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez Urząd Skarbowy i ZUS,
 • reprezentowanie Państwa w innych instytucjach w sprawach związanych z działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie regularnych rozliczeń podatkowych – usługi księgowości tj. prowadzenie ksiąg podatkowych (księgi handlowe, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, przychodów ewidencjonowanych) oraz innych ewidencji do celów podatkowych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych oraz wykaz inwentarza,
 • prowadzenie spraw pracowniczych (udzielanie porad podatkowych, opinii i wyjaśnień oraz sporządzanie list płac, deklaracji i informacji dotyczących wynagrodzeń),
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędów deklaracji (PIT, CIT, VAT), zeznań rocznych i innych informacji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego (VAT-UE),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzanie i składanie formularzy zgłoszeniowych, rozliczeniowych ZUS oraz informacji RMUA,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie rozliczeń z ZUS oraz listy płac.

 

Doradca podatkowy Kraków – zakres

 • Nasz doradca podatkowy Krakóww sprawach podatku dochodowego,
 • w sprawach podatku od towarów i usług VAT,
 • w sprawach podatku od spadków i darowizn,
 • w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT w tym z dochodów zagranicznych,
 • pomoc i doradztwo biura rachunkowego przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej w Krakowie,
 • pomoc przy przejściu na księgę handlową,
 • sporządzanie pism podatkowych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • opracowywanie wniosków o interpretacje podatkowe
 • wsparciu i doradztwie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji w firmie,
 • przeprowadzaniu niezbędnych szkoleń,
 • pomocy w założeniu, zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej, a także pozyskania funduszy na jej rozpoczęcie,
 • reprezentowaniu w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach.

 

Biuro rachunkowe – ceny i rabaty

Wysokość wynagrodzenia za usługi doradcy podatkowego w Krakowie ustalona zostanie z klientem w drodze negocjacji. Wysokość ta zależeć będzie m.in. od rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności, zakresu odpowiedzialności biura rachunkowego, a także rodzaju usług, ilości dokumentów księgowych, wielkości zatrudnienia pracowników itp.

Nowi klienci rozpoczynający prowadzenie przedsiębiorstwa, w pierwszych miesiącach swojej działalności, mogą liczyć na korzystne rabaty na usługi mojej krakowskiej kancelarii oraz na bezpłatną pomoc w tworzeniu prawidłowej dokumentacji kadrowo-księgowej.

Planując współpracę z moim biurem rachunkowym w Krakowie warto umówić się na rozmowę i na podstawie oczekiwanego zakresu obsługi poprosić o jej wycenę – to nic nie kosztuje.

 

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Deklaracja podatkowa jest specyficzną formą przekazywania informacji do celów podatkowych. Wg. prawa podatkowego do ich składania zobligowani są wszyscy podatnicy, płatnicy i inkasenci. To w niej deklarujemy wysokość podatku, jaki musimy wpłacić fiskusowi lub jego nadwyżkę, która zostanie nam zwrócona.

Wypełnianie deklaracji podatkowych jest niezbędnym elementem pracy każdego przedsiębiorcy. Jeśli chciałbyś oddać to zadanie w ręce profesjonalistów, nasze biuro rachunkowe Kraków z przyjemnością przejmie na siebie obsługę podatkową Twojej firmy. Dzięki rzetelności, dokładności i skrupulatności biura rachunkowego będzie miał pewność, że deklaracje zostaną wypełnione poprawnie i co bardzo ważne – terminowo.

Wśród obowiązujących w Polsce deklaracji podatkowych znajdują się m.in.:

 • VAT-7, czyli deklaracja podatku od towarów i usług. Deklarację VAT-7 należy złożyć do 25 dnia każdego miesiąca. Deklarację VAT-7 muszą złożyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem w trybie miesięcznym. Tzw. mali podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, zamiast VAT-7, powinni wypełnić dokument VAT-7K.
 • PIT-36 – służy do określenia wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Formularz przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Deklarację za konkretny rok podatkowy należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego.
 • CIT-8, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Deklarację za konkretny rok podatkowy należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następnego roku.