Skip to main content Skip to search

Usługi księgowe Kraków – księgowość dla firm

Biuro rachunkowe obsługuje osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobową oraz w formie spółki i osoby prawne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów gwarantujemy kompleksowe usługi księgowe Kraków (ul. Rzemieślnicza, w pobliżu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie) dla firm w zakresie:

Usługi prowadzenia pełnej księgowości dla firm w Krakowie

I. Usługi księgowe dla firm KrakówZakres podstawowy usług księgowych

 • zakładanie ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie zaliczek podatkowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań CIT,
 • sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R lub/i PIT-8AR,
 • usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS w tym w trakcie trwania kontroli,
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolite Pliki Kontrolne).

Cena usług księgowych w zakresie podstawowym jest ustalana na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności w drodze negocjacji od 900 zł. Zapytaj o wycenę.

II. Usługi księgowe dla firm – dodatkowe

1. Sprawozdawczość finansowa 

 • Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat
  – cena rocznego: w wysokości miesięcznej stawki podstawowej
  – cena półrocznego, kwartalnego itp.: w wysokości proporcjonalnej do miesięcznej stawki podstawowej,
 • Sporządzenie sprawozdania dla celów statystycznych GUS Cena w zależności od zakresu sprawozdania od 10% miesięcznej stawki podstawowej.
 • Sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego Cena za każdy formularz od 20 zł.

2. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa

 • Sporządzanie list płac,
 • Przygotowywanie wniosków dla celów zasiłku chorobowego (ZUS-Z3),
 • Sporządzanie rachunków umów zleceń lub/i o dzieło,
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, DRA, RCA, RZA, RSA),
 • Sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji dla pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-40, INF-1, ZUS- RMUA),
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników i zleceniobiorców

Usługi księgowe Kraków cennik

Cena obejmuje prowadzenie Ksiąg rachunkowych, niezbędnych ewidencji, sporządzania deklaracji CIT- 8, VAT, doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej, reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS:

do 50 pozycji księgowych900 zł
do 100 pozycji księgowych1.200 zł
do 150 pozycji księgowych1.500 zł
do 200 pozycji księgowych1.800 zł
do 300 pozycji księgowych2.100 zł
do 500 pozycji księgowych2.700 zł
do 1000 pozycji księgowych4.500 zł
Powyżej 1000 pozycji księgowychCena negocjowana

Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego w wysokości stawki miesięcznej.
Sporządzanie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald- 15 zł za dokument.
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca od 200 zł.
Zapytaj o cenę dla Ciebie.

Zapisz

Zapisz