Uproszczona księgowość jest często preferowany przez tych przedsiębiorców, którzy osiągają relatywnie niskie dochody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Uproszczone formy prowadzenia księgowości są stosowane przede wszystkim przez takie podmioty jak osoby fizyczne, spółki jawne założone przez osoby fizyczne, spółki cywilne należące do osób fizycznych oraz takie spółki partnerski, których łączne przychody ze sprzedaży wyrobów w danym roku podatkowym mieszczą się w kwocie 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Uogólniając, uproszczona księgowość jest zbiorem jasnych reguł, które odnoszą się do sposobu gromadzenia danych finansowych. Zasady te ustalone zostały przez organy skarbowe po to, aby ujednolicić sposób wyliczania zobowiązań podatkowych drobnych przedsiębiorców. Uproszczona koncepcja prowadzenia księgowości jest korzystna zarówno dla władz skarbowych, które mogą łatwo określić obciążenie podatkowe konkretnego przedsiębiorcy, jak i dla osoby odpowiadającej za konkretną działalność gospodarczą, ponieważ w ten sposób może uniknąć ponoszenia wysokich kosztów przeznaczonych na obsługę pełnej, nierzadko zawiłej księgowości.

Księgowość uproszczona może przybrać postać trzech zasadniczych wariantów: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wspomniane warianty różnią się między sobą sposobem ustalania zobowiązania podatkowego. Przeczytaj więcej o ofercie usług księgowych.

 

Karta podatkowa – dla nielicznych?

Karta podatkowa jest rzadko stosowana w praktyce gospodarczej. Korzystać z takiej formy uproszczonej księgowości mogą jedynie nieliczni przedsiębiorcy. Prowadzenie karty podatkowej sprowadza się do odprowadzania stałej, ściśle określonej kwoty w odstępach miesięcznych. Kwota ta jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników i profilu działalności danej organizacji, jak również od liczby mieszkańców miejscowości, w której dana firma prowadzi swoją działalność. W takim wypadku stawka podatku jest odczytywana przez przedsiębiorcę ze specjalnej tabeli.

 

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany należy również do takich form księgowości uproszczonej, które zarezerwowane są tylko dla nielicznych uprawnionych przedsiębiorców. Ryczałt ewidencjonowany polega na tym, że odprowadzamy ściśle ustaloną stawkę podatku uzależnioną jedynie od przychodów. Oznacza to, że przy wyliczaniu rzeczonej stawki podatkowej ignorujemy koszty. Walorem tej metody jest fakt, że stawki podatku są znacząco niższe niż standardowe stawki podatku. Dużym mankamentem jest jednak to, że podatek musimy odprowadzić wyłącznie na podstawie przychodów ze sprzedaży, bez względu na to, czy osiągniemy zysk, czy też stratę. W przypadku, gdy przychody ze sprzedaży ukształtują się na poziomie 10 000 PLN, musimy odprowadzić 5,5 procent ryczałtu (550 PLN) niezależnie od tego, czy koszty wyniosą 900 PLN, czy też 12 000 PLN.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (zobacz ceny) jest zdecydowanie najbardziej powszechną metodą kalkulowania zobowiązania podatkowego. Wspomniana metoda polega na tym, że obliczamy osobno sumę przychodów oraz sumę kosztów, zapisując je w przeznaczonej do tego księdze. W przypadku, gdy suma przychodów przewyższa sumę kosztów, płacimy podatek od obliczonej różnicy między tymi dwoma pozycjami. Zaletą stosowania księgi przychodów i rozchodów jest to, że w przypadku wystąpienia straty, nie musimy płacić zobowiązania podatkowego. Sporą wadą tej formy uproszczonej księgowości jest jednak wyższy niż w ryczałcie ewidencjonowanym podatek, który wynosi odpowiednio 18%, 19% lub 32% w zależności od poziomu osiągniętego dochodu.

 

Zalety uproszczonej księgowości

Wymiernych Korzyści płynących ze stosowania uproszczonej księgowości jest wiele. Przede wszystkim, taki rodzaj księgowości może być prowadzony całkowicie samodzielnie. Podmiot, który rozlicza się za pomocą księgowości uproszczonej, nie musi zatrudniać doświadczonej księgowej ani też zlecać usług księgowych zewnętrznym biurom rachunkowym. Oznacza to w praktyce oszczędność dla przedsiębiorcy. Ponadto, biznesmen ma stały wgląd w wydatki i koszty swojej firmy. Warto podkreślić, że przy prowadzeniu księgowości uproszczonej podmiot może korzystać z komputerowych programów księgowych.

Wady uproszczonej księgowości

Niestety, księgowość uproszczona implikuje także wiele ograniczeń. Mogą z niej bowiem korzystać jedynie wybrane podmioty, które spełniają ściśle zdefiniowane wymagania. Prowadzenie uproszczonej księgowości wiąże się także z koniecznością stałego uaktualniania wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji legislacyjnych. Podmiot, który stosuje uproszczoną księgowość, ponosi bowiem pełną odpowiedzialność za swoje ewentualne pomyłki.