Prowadzenie księgowości i rozliczanie rachunkowe w ramach outsourcingu stało się dzisiaj wyjątkowo modne, ale także skuteczne. Wiele firm po prostu nie może pozwolić sobie już na samym początku rynkowej egzystencji, do drastycznego podnoszenia kosztów prowadzenia działalności w wyniku zatrudniania kolejnych pracowników. A ponieważ jedna osoba nie jest w stanie z powodzeniem sprzedawać własnych usług i towarów, prowadzić negocjacji, dostarczać towaru i jeszcze realizować zlecenia i rozliczać księgowość oraz podatki – niezbędne jest stosowanie odpowiednich metod, jak delegowanie zadań.

Przy większym kapitale firmy szybko uruchamiają własny dział księgowy, aby mieć pełną kontrolę nad dokumentacją oraz obiegiem informacji dotykających najbardziej wrażliwych danych z życia organizacji. Zatrudnienie własnych księgowych, ich sowite wynagradzanie i wspieranie procesami informatycznymi w ich codziennej pracy, czyni ich wydział wyjątkowo ważnym z punktu widzenia prezesów czy menadżerów. Jednak mniejsze firmy muszą przede wszystkim patrzeć na swoje obecne potrzeby i możliwości, a w okresie wzrostu dużo ważniejsze jest reinwestowanie kapitału w innowacje i wzrost produkcji lub strukturę dystrybucji i handlu, nie zaś inwestowanie w kadry i księgowość. Dlatego biura rachunkowe, a także pozycje indywidualnych doradców finansowych ze stosownymi pozwoleniami na prowadzenie obsługi księgowej dla przedsiębiorstw, mają dzisiaj ręce pełne roboty i stale spływające nowe zapytania o współpracę z nową firmą, niekiedy jednoosobową.

 

Od zadania do zadania

W księgowości tego typu, którą wykonuje firma zewnętrzna, panuje bardzo specyficzna forma rozliczania się ze zrealizowanych zadań. Oczywiście niektóre zlecenia opierają się na całorocznym kontrakcie, na mocy którego chociażby biuro księgowe decyduje się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów za przedsiębiorcę. Naturalnie w umowach takich znajdują się stosowne klauzule, na mocy których możliwe jest wcześnie zaprzestanie takiego prowadzenia księgi, chociażby w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej. Rzadko jednak zdarza się, aby umowy takie były podpisywane na dłużej, gdyż wraz z nowym rokiem księgowym wielu przedsiębiorców zaczyna rozważać możliwość przeniesienia się do innej firmy.

Bez względu jednak na to, kto i w jaki sposób świadczy usługi księgowe dla firmy zewnętrznej, przeważnie decyduje się na skorzystanie z formy współpracy opierającej się przede wszystkim na umowie o dzieło. Jest to z trójki – umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło – bodaj najmniej obciążony podatkowo twór, który także tworzy bardzo luźną relację pomiędzy podmiotem zamawiającym dane dzieło, a jego dostawcą czy wytwórcą. Dlatego umowy o dzieło w księgowości spotykane i obsługiwane są wyjątkowo często, głównie dzięki swoim zaletom, takim jak:

  • zadaniowość takiej umowy jest z góry ustalono – wiadomo, co ma być zrealizowane, jaki ma być efekt końcowy pracy zleceniobiorcy, a także jakie jest wynagrodzenie i terminarz
  • niskie opodatkowanie takiej umowy gwarantuje osobie będącej właścicielem praw intelektualnych do wytworzonego dzieła wysoki dochód z tytułu zrealizowania każdej

Zapisz