Sprawozdanie finansowe ma na celu rzetelne, uporządkowane i przejrzyste przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej, zgodnie z zasadami prawa podatkowego. Jego sporządzenie należy do obowiązków podmiotów, zobligowanych do prowadzenia księgi rachunkowej oraz te, które samodzielnie zdecydowały o pełnych księgach rachunkowych jako sposobie ewidencjonowania. W praktyce taki obowiązek ciąży na spółkach, działających jako podmioty prawne, spółkach osób fizycznych prowadzących pełną księgowość oraz jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Aby przygotować dokładne sprawozdanie finansowe, warto wziąć pod uwagę, że musi ono spełnić szereg warunków formalnych. Wśród nich znajdują się m.in.: z góry założona forma sprawozdania, konieczność załączenia tablic statystycznych, zawierających określone zestawienia liczbowe, czy podanie dokładnej daty jego sporządzenia.

W zależności od statusu prawnego działalności wymogi dotyczące sprawozdań finansowych, ich sporządzania, wymaganych załączników oraz terminów złożenia dokumentów są odmienne.

Chcąc mieć całkowitą pewność dokładnie, rzetelnie wypełnionych dokumentów, warto oddać tę czynność w ręce sprawdzonego, profesjonalnego biura rachunkowego. Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie oszczędzi nie tylko czas, ale również nerwy. Wybierając partnera, któremu powierzysz finansowy aspekt swojej działalności, powinieneś być całkowicie pewien słusznego wyboru. Bogate doświadczenie na rynku oraz pozytywne rekomendacje z całą pewnością muszą być istotnymi argumentami, przemawiającymi za wyborem określonej firmy doradztwa podatkowego.

Sprawdź ofertę i cenę na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.