Podatkowa księga przychodów i rozchodów to z pewnością niełatwy temat:  nawet na zasadach ogólnych niesie ze sobą sporo zasad, do których trzeba się dostosować, nawet jeśli nie do końca się je zna. Mimo, że korzystniej jest jej prowadzenie zlecić profesjonalistom – lepiej jest jednak zadbać o swój interes i sprawdzić jakie są ogólne wymogi i wytyczne w odniesieniu do jej prowadzenia – ten artykuł będzie najlepszym wstępem do tego zadania.

Mówimy o niej w skrócie KpiR, warto to wiedzieć bowiem możesz z takim nazewnictwem spotkać się nawet częściej niż z jej pełną nazwą. Sprawdź naszą ofertę na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie.

 

Księga przychodów i rozchodów – czym właściwie jest?

Jest to nic innego jak najpopularniejszy rodzaj ewidencji, stosowany w księgowości uproszczonego typu. W omawianej księdze należy rejestrować wszelkiego rodzaju przychody firmy, ale nie tylko. Konieczne jest też zapisywanie wydatków i zakupów firmy, gdyż już sama nazwa księgi wskazuje na tę konieczność (przy. Rozchody). Podsumowując: muszą tam być zapisywane wszelkie dokonane przez firmę transakcję.

 

Jakie są cele takiej dokładnej dokumentacji?

Jest to przede wszystkim wielka pomoc dla każdego podatnika, gdyż dzięki tej jakże uproszczonej wersji zapisywanych transakcji może w prosty i bezproblemowy sposób obliczyć wysokość swoich podatkowych zobowiązań. Jednak, aby to zrobić w prawidłowy sposób niezbędne okazuje się ścisłe stosowanie do ogólnych zasad jej prowadzenia.

 

Kiedy musisz założyć KpiR?

Zawsze wtedy, gdy Twój przychód wynika z działalności pozarolniczej, natomiast forma opodatkowania, jaką wytypowałeś przyjęła formę podatku liniowego. Innym przypadkiem jest konieczność prowadzenia tej księgi przez spółki bądź osoby fizyczne których przychody netto za uprzedni rok obrotowy wyniosły nie więcej aniżeli 1 200 000 euro.

 

Czy można być zwolnionym z prowadzenia KpiR?

Tak, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak np.:

  • poważna choroba,
  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • sędziwy wiek osoby prowadzącej działalność.

By do tego doszło należy jednak pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku nie później niż 30 dni przed miesiącem, w jakim nie zamierzamy kontynuować prowadzenia tejże księgi.

 

Najważniejsze zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Priorytetem w odniesieniu do prowadzenia KpiR jest realizacja tego zadania wg ściśle określonego systemu. Szczególnie dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z tabeli opisanej wedle specyfikacji podatkowej. Dobrą praktyką jest również comiesięczne zamykanie i podsumowywanie takiej tabeli, bo w ten sposób można uniknąć, a przynajmniej mocno ograniczyć ilość matematycznych pomyłek. Solidność i rzetelność to dwa najważniejsze klucze prowadzania, porządnego prowadzenia takiej księgi. Nie można pominąć żadnych transakcji – wszystkie zarówno wydatki, jak i przychody powinny być na bieżąco i starannie dopisywane do tabeli w księdze.

Najlepszy jest system kolumnowy, gdzie każda kolumna jest dokładnie opisana – informacje na ten temat z łatwością znajdziesz w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r., gdzie jest szczegółowo wyjaśnione co ma się znaleźć w każdej z 6 kolumn KpiR.