Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek czym jest podatek?  Podatek to świadczenie pieniężne, które obywatele płacą na rzecz państwa. Jest ono niezbędne w celu realizacji zadań publicznych. Warto jednak pamiętać, że jest to świadczenie nieodpłatne, czyli w zamian za zapłatę podatku nie otrzymujemy żadnego świadczenia wzajemnego. Jest to świadczenie przymusowe i bezzwrotne. Mówiąc proście – podatek to środki finansowe, które podatnicy wpłacają na rzecz państwa aby to było w stanie funkcjonować.

 

W Polsce istnieje kilkanaście rodzajów podatków, a mianowicie:

 1. PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych,
 3. podatek od spadków i darowizn,
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych,
 5. podatek rolny,
 6. podatek leśny,
 7. podatek od nieruchomości,
 8. podatek od środków transportowych,
 9. podatek tonażowy,
 10. podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 11. zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej)
 12. podatek od towarów i usług (VAT),
 13. podatek akcyzowy,
 14. podatek od gier

Podatki zróżnicowane są pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Różnią się od siebie również sposobem ich pobierania i zapłaty. Prawo podatkowe w Polsce regulowane są przez ustawę – Ordynację podatkową. Jest to jeden z najczęściej zmienianych dokumentów na terytorium RP. Warto również wiedzieć, że podatki dzielą się na pośrednie, jak na przykład podatek VAT, oraz bezpośrednie, jak na przykład PIT.

 

Podatki pełnią kilka funkcji. Najważniejsze z nich to:

 • funkcja fiskalna, polegająca na pozyskiwaniu środków finansowych, które są konieczne do funkcjonowania RP,
 • funkcja redystrybucyjna, czyli podział dochodów z zapłaconych podatków pomiędzy obywateli a samo państwo,
 • funkcja stymulacyjna, która przejawia się przez okresowe wprowadzanie różnorodnych ulg i zwolnień podatkowych,
 • funkcja informacyjna, która wskazuje czy procesy gospodarcze zachodzące w państwie przeprowadzane są w sposób prawidłowy.

Ja zostało wspomniane wcześniej, prawo podatkowe uregulowane zostało w Ordynacji podatkowej, jednak ma ono swoje źródło w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi, że „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.”

Istotną, bardzo istotną kwestią dotyczącą tematyki podatków jest tak zwana przerzucalność podatkowa, która polega na przerzuceniu podatku przez podatnika na inne podmioty. Rozróżnia się przerzucalność w przód (kiedy wzrastają ceny towarów i usług), wsteczną (kiedy dostawcy ponoszą dodatkowe koszty), właściwą (którą narzuca ustawodawca) oraz niewłaściwą (której ustawodawca nie narzuca).

Polskie prawo podatkowe jest dość skomplikowane, a przepisy zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Wielość i różnorodność podatków sprawia, że bardzo łatwo jest się zgubić w poszczególnych przepisach ustaw. Jedno jest pewne – prawo podatkowe jest uregulowane bardzo szczegółowo, a jego przestrzeganie jest obowiązkiem obywateli, którego to obowiązku czujnie strzegą urzędy skarbowe. Jeśli księgowość nie jest twoją mocną stroną, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do biura rachunkowego, które świadczy usługi księgowe i na pewno pomogą Ci w wyliczeniu twojego podatku.