Księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorcy znają w skrócie jako KPiR. To najpopularniejszy i najbardziej ceniony rodzaj ewidencji, który używany jest przez tak zwaną księgowość uproszczoną. Jeśli przedsiębiorca nie działa w branży rolniczej i rozlicza się na podstawie podatku liniowego lub jeśli prowadzi spółkę, której przychody nie przekraczają określonej stawki to księga przychodów i rozchodów a dokładniej jej prowadzenie jest obowiązkowe.

 

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów zasady ogólne

W dokumentacji muszą być zawarte wszystkie informacje na temat przepływu pieniędzy w firmie. Warto powierzyć to odpowiedniej osobie, co oznacza, że można skorzystać z usług biura rachunkowego lub jeśli zasobność finansowa firmy na to pozwala zatrudnić na etat księgowego.

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy wielu osób. W największym skrócie można powiedzieć, że jest ona wymagana w przypadku gdy prowadzący działalność gospodarczą nie zdecydują się na skorzystanie z karty podatkowej lub z ryczałtu. Warto również nadmienić, że księga przychodów i rozchodów jest rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorców, których dochody nie przekraczają kwoty aktualnie obowiązującej w przepisach prawnych i rozliczających się na zasadach ogólnych. Poza tym obowiązek prowadzenia dokumentacji w takiej formie nałożony jest na osoby fizyczne, a także spółki przez nie prowadzone. Natomiast w przypadku osób prawnych obligatoryjne jest posiadanie ksiąg rachunkowych. O tym, czy można prowadzić księgę przychodów i rozchodów, czy konieczna jest już księga rachunkowa decyduje wartość przychodów netto za rok poprzedni.

 

Co zawiera księga przychodów i rozchodów?

Można zauważyć, że taka księga podzielona jest na szesnaście kolumn. W każdej z nich muszą być zawarte odpowiednie informacje takie jak na przykład:

  • data wydatku lub przychodu
  • numery faktur i rachunków.
  • dane klientów
  • rodzaj transakcji
  • informacje o pensjach pracowników
  • i wiele innych.

Księga przychodów i rozchodów nie wydaje się być nazbyt skomplikowana. Prowadzenie jej musi być jednak bardzo rzetelne i staranne, dlatego warto powierzyć to odpowiedniej osobie. Księga może być prowadzona w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Nie ma na to żadnych reguł. Wszystko zależy od preferencji i wygody przedsiębiorcy, do którego należy ostateczny wybór.

 

Księga przychodów i rozchodów nie zawsze konieczna

Każdy przedsiębiorca zrezygnować z księgi przychodów i rozchodów na rzecz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotyczy to również tych osób, których przychody nie przekraczają wyznaczonej granicy. Jednocześnie z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów może zostać zwolniony przedsiębiorca, który złoży odpowiedni wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli prawidłowo udokumentuje swoją prośbę, wówczas obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów może zostać zniesiony. Musi być to jednak podyktowane wyjątkowymi przesłankami, jak chociażby forma działalności, jej wielkość, ale w niektórych sytuacjach także stan zdrowia wnioskodawcy.