Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w skrócie KPiR służy do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów firmy. W księdze zapisuje się również koszty, jakie ponosi firma podczas prowadzenia swojej działalności. Księgę prowadzi się w celu obliczenia wysokości podatku, który firma musi co miesiąc odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Po podsumowaniu wszystkich miesięcznych operacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w tym przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz strat, podatnik jest w stanie obliczyć miesięczny dochód, z którego łatwo można obliczyć kwotę należnego podatku. Podatkowa księga przychodów i rozchodów można zakupić w wersji papierowej lub elektronicznej.

Z księgi przychodów i rozchodów mogą korzystać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych oraz ci, którzy płacą podatek liniowy, a ich roczny dochód nie przekroczył 1.200 000 euro. Do prowadzenia księgi zobowiązani są właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie.

 

Kiedy i gdzie zgłosić prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Podatnik, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, musi założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów pierwszego dnia jej prowadzenia. Założenie KPiR należy zgłosić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie nieprzekraczającym 20 dni od daty założenia księgi. Jeżeli dokumentacją firmy będzie zajmować się biuro rachunkowe, księgę przychodów i rozchodów należy zgłosić do 7 dni roboczych od daty założenia księgi. Ten obowiązek z reguły przejmuje biuro rachunkowe. W Urzędzie Skarbowym należy podać dokładny adres miejsca, w którym znajdować się będzie KPiR.

 

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księgę warto zakupić już na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej. Najwięcej wydatków powstaje bowiem na samym początku działalności. Zakupy wyposażenia biura, pieczątka, przybory biurowe, sprzęt oraz czynsz za wynajem lokalu itp. są to koszty, które należy zapisać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do wydatków należą również wypłaty pracowników, szkolenia czy opłaty za media. Dla osób nie potrafiących tego robić oferujemy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

W KPiR zapisywać należy również wszystkie przychody oraz koszty uzyskania przychodu w tym zakup towarów, czy zapis usług, które świadczy firma. Księgę należy prowadzić w sposób uczciwy, staranny. Jeżeli wystąpił błąd w obliczeniu lub jakakolwiek pomyłka w KPiR w wersji papierowej zabronione jest zamazywanie pomyłki korektorem czy długopisem. Błąd należy przekreślić, podpisać się i napisać poprawną sumę.

 

Jak wypełnić księgę przychodów i rozchodów?

Podatkową księgę przychodów i rozchodów należy wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. W KPiR każda kolumna odpowiada osobnemu działaniu i należy tego przestrzegać:

 • Kolumna I – należy wpisać kolejno liczby porządkowe wpisów. Ten sam numer piszemy na dowodzie zakupu- jeżeli dotyczy.
 • Kolumna II -należy wpisać datę zdarzenia gospodarczego np. datę zakupu czy sprzedaży towaru albo wykonania usługi.
 • Kolumna III – należy wpisać numer faktury vat albo numer innego rachunku.
 • Kolumna IV i V – należy wpisać dane kontrahentów w tym imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania lub nazwę i adres firmy – jeżeli takie dane są znane.
 • Kolumna VI – należy podać wszystkie dane transakcji, jaka miała miejsce. Należy wpisać, jaki rodzaj transakcji się odbył czy to był wydatek czy przychód. Np: sprzedaż obuwia męskiego- zimowego”.
 • Kolumna VII – należy wpisać dokładną, całkowitą kwotę przychodu lub wydatku.
 • Kolumna VIII – należy wpisać wszystkie przychody, które uzyskała firma np. przychód z wykonanej usługi, sprzedaży towaru lub otrzymanie dotacji.
 • Kolumna IX – należy zsumować kwoty wpisane w kolumnie VII i VIII.
 • Kolumna X – należy wpisać wszystkie czynności związane z zakupem towarów handlowych, materiałów potrzebnych do produkcji.
 • Kolumna XI – należy wpisać koszty związane z np. zakupem towarów wypisanych w kolumnie X w tym koszta transportu.
 • Kolumna XII – należy wpisać pensje pracowników w wartości brutto, chyba że pensja płacona jest w naturze to należy wpisać nazwę towaru jaki otrzymał pracownik.
 • Kolumna XIII – należy wpisać pozostałe koszta nie wymienione w poprzednich kolumnach.
 • Kolumna XIV – należy podsumować koszta z kolumny XII i XIII.
 • Kolumna XV – należy wpisać koszta powstałe w poprzednich latach prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy.
 • Kolumna XVI – należy wpisać koszta związane z prowadzeniem działalności badawczo rozwojowej- jeżeli dotyczy.
 • Kolumna XVII – należy wpisać uwagi związane z transakcjami lub kwoty pobranych zaliczek.

Zapisz

Zapisz