Biuro rachunkowe a jednolity plikUstawa z dnia 10 września 2015 r. mówi o tym, że Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) wraz z dniem 1 lipca 2016 r. wprowadza zmiany dotyczące jednolitego pliku kontrolnego. Chodzi tutaj o zobowiązania podatników w ramach nowej kontroli polegające na tym, że będą oni musieli przekazywać dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej, jeśli tylko zażąda tego organ podatkowy. Wiąże się to w wielu przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów (więcej o prowadzeniu ksiąg: http://www.podatki-krakow.com.pl/prowadzenie-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-cena/) oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych. Istotne jest tu założenie, że w ten sposób budżet szacunkowo będzie się mógł powiększyć w ciągu pierwszego roku zobowiązania o dodatkowe 200 mln zł, a w kolejnym pułap ten może wynieść nawet 300 mln zł.

Jednolity plik kontrolny będzie musiał być składany co miesiąc? Czas pokaże, póki co taka metoda jest praktykowana w Portugalii już od 2008 roku, efektem tego jest wielki sukces informatycznej modernizacji administracji podatkowej w tym państwie.

Czy zmiana ta będzie dotyczyć wszystkich biur rachunkowych?

1 lipca 2016 r. obowiązek ten, a więc raportowanie danych w formacie JPK będzie odnosił się do tak zwanych dużych przedsiębiorców, obsługiwanych przez doświadczone biura rachunkowe, o czym w dokładniejszy sposób mówi ustawa z 2 lipca 2004 r. traktująca o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Ponadto muszą to być przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe korzystając do tego celu z programów komputerowych.

Co z przedsiębiorcami o małej i średniej wielkości? Jeśli prowadzą oni księgi podatkowe korzystając z programów komputerowych to będą oni zobowiązani do przekazywanie danych w tymże formacie w sposób fakultatywny. Zmiana ta musi zostać wedle ustaleń wprowadzono całościowo do do końca czerwca 2018 r.. Lipiec 2018 roku będzie to czas, w którym już wszyscy przedsiębiorcy korzystający z programów komputerowych w odniesieniu do prowadzenia ksiąg podatkowych będą zobowiązani do tego sposobu przekazywania danych.

Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorców póki co w przepisie ustawy nowelizującej nie odnotowano odniesień bezpośrednio skierowanych w ich stronę. Jednak taka sytuacja wydaje się wskazywać, że oni również w przyszłości będą zobowiązani do tego by przedkładać organom podatkowym dane w tym określonym, jednolitym formacie, lecz póki podobnie jak mali i średni przedsiębiorcy realizując to w fakultatywny sposób.

Na czym dokładnie polega? O co chodzi z prowadzaniem ksiąg rachunkowych za pomocą oprogramowania komputerowego?

By odpowiedzieć na to pytanie trzeba pochylić nad tym co mówi art. 3 pkt 4 ordynacji podatkowej. W ujęciu tego artykułu księgi podatkowe to nic innego jak:

  • księgi rachunkowe,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • ewidencje
  • rejestry

Do celów podatkowych są do nich zobowiązani zarówno podatnicy, płatnicy jak i inkasenci. Prościej mówiąc spotykamy się tutaj z obowiązkiem raportowania danych w formacie jednolitych plików kontrolnych w odniesieniu do wszystkich podatników, którzy prowadzą księgowość właśnie dla tych celów korzystając z programów komputerowych. Temat ten jest bardzo rozległy, dlatego warto się w niego nieco bardziej zagłębić, by mieć pewność, że jest się na te zmiany przygotowanym.

Zapisz