Skip to main content Skip to search

Usługi księgowe Kraków – księgowość dla firm

Biuro rachunkowe obsługuje osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobową oraz w formie spółki i osoby prawne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów gwarantujemy kompleksowe usługi księgowe Kraków (ul. Rzemieślnicza, w pobliżu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie) dla firm w zakresie:

Usługi prowadzenia pełnej księgowości dla firm w Krakowie

I. Usługi księgowe dla firm KrakówZakres podstawowy usług księgowych

 • zakładanie ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie zaliczek podatkowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań CIT,
 • sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R lub/i PIT-8AR,
 • usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS w tym w trakcie trwania kontroli,
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolite Pliki Kontrolne).

Cena usług księgowych w zakresie podstawowym jest ustalana na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności w drodze negocjacji od 900 zł. Zapytaj o wycenę.

II. Usługi księgowe dla firm – dodatkowe

1. Sprawozdawczość finansowa 

 • Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat
  – cena rocznego: w wysokości miesięcznej stawki podstawowej
  – cena półrocznego, kwartalnego itp.: w wysokości proporcjonalnej do miesięcznej stawki podstawowej,
 • Sporządzenie sprawozdania dla celów statystycznych GUS Cena w zależności od zakresu sprawozdania od 10% miesięcznej stawki podstawowej.
 • Sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego Cena za każdy formularz od 20 zł.

2. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa

 • Sporządzanie list płac,
 • Przygotowywanie wniosków dla celów zasiłku chorobowego (ZUS-Z3),
 • Sporządzanie rachunków umów zleceń lub/i o dzieło,
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, DRA, RCA, RZA, RSA),
 • Sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji dla pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-40, INF-1, ZUS- RMUA),
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników i zleceniobiorców

Usługi księgowe Kraków cennik

Oferujemy ceny od 1000 zł dla prowadzenia Ksiąg rachunkowych, niezbędnych ewidencji, sporządzania deklaracji CIT- 8, VAT, doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej, reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego w wysokości stawki miesięcznej.
Sporządzanie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald- 15 zł za dokument.
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca od 200 zł.
Zapytaj o cenę dla Ciebie.

Zapisz

Zapisz