Skip to main content Skip to search

Archives for Porady podatkowe Kraków

Podatki w Polsce

Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek czym jest podatek?  Podatek to świadczenie pieniężne, które obywatele płacą na rzecz państwa. Jest ono niezbędne w celu realizacji zadań publicznych. Warto jednak pamiętać, że jest to świadczenie nieodpłatne, czyli w zamian za zapłatę podatku nie otrzymujemy żadnego świadczenia wzajemnego. Jest to świadczenie przymusowe i bezzwrotne. Mówiąc proście – podatek to środki finansowe, które podatnicy wpłacają na rzecz państwa aby to było w stanie funkcjonować.

Read more

Najnowsze uregulowania prawne podatku od spadków i darowizn

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn. Wedle ustawy opodatkowane są m.in. dziedziczenie, zapis, darowizna, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek, renta użytkowania oraz służebności, wkład oszczędnościowy, jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, rzeczy znajdujące się poza granicami Polski, które w momencie otwarcia spadku/ zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem RP.

Read more

Na czym polega podatek dochodowy od osób prawnych ?

Podatek dochodowy od osób prawnych

Nim pojawi się odpowiedź i wyjaśnienie odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych, warto jest zapoznać się z powszechną definicją samodzielnego słowa podatek.

Podatek – w ten sposób określane jest obowiązkowe świadczenie pieniężne, które to jest pobierane przez związek publicznoprawny tj. państwo, bądź jednostka samorządu terytorialnego bez konkretnego,oraz  bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki wykorzystuje się na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uważa się, że podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych aniżeli pieniądz dobrach.

Podatki dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośredni to takie, które  nałożone na dochód lub majątek podatnika, bądź np. podatek dochodowy, gruntowy, czy spadkowy. Podatki pośrednie są one nakładane na przedmiot spożycia, jak np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.

Read more

Czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

Poprzedzając przejście do sedna, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych, warto wyjaśnić, czym jest sam podatek.

Podatek  według powszechnej definicji jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne, które to jest pobierane przez związek publicznoprawny, a więc państwo, bądź jednostkę samorządu terytorialnego bez konkretnego, czy też bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby, które są ustalone przez organ pobierający. Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, ale w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby były uznawane za podatki muszą posiadać 4 cechy, takie jak:  nieodpłatność , przymusowość, publiczno-prawność oraz bez zwrotność.

Read more

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT)

VAT to podatek od towarów i usług, stanowiący główne źródło dochodu budżetu państwa. Według definicji podatek VAT stanowi różnice pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie danego towaru (podatek naliczony). Mówiąc prościej jest to podatek dotyczący zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jest to wartość doliczana do każdej transakcji. Mechanizm jego rozliczania sprawia, że w praktyce wysokość podatku przerzucana jest na konsumenta. Ponadto VAT wprowadzany jest po kolei na każdym etapie produkcji, przy czym nie obciąża całego obrotu, a tylko konkretną wartość, której dotyczy. Dlatego też podatnik, na którego spada odpowiedzialność obliczania i wpłacenia podatku do odpowiedniego urzędu skarbowego, płaci jego wysokość zależną od sprzedaży. Co istotne również prawo do odliczenia podatku zapłaconego we wcześniejszym etapie obrotu. Obliczenie podatku VAT nie należy do łatwych rzeczy dlatego można się tym zwrócić do biura rachunkowego, które zrobi to za nas.

Read more

Księga przychodów i rozchodów jak prowadzić?

Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w skrócie KPiR służy do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów firmy. W księdze zapisuje się również koszty, jakie ponosi firma podczas prowadzenia swojej działalności. Księgę prowadzi się w celu obliczenia wysokości podatku, który firma musi co miesiąc odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Po podsumowaniu wszystkich miesięcznych operacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w tym przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz strat, podatnik jest w stanie obliczyć miesięczny dochód, z którego łatwo można obliczyć kwotę należnego podatku. Podatkowa księga przychodów i rozchodów można zakupić w wersji papierowej lub elektronicznej.

Z księgi przychodów i rozchodów mogą korzystać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych oraz ci, którzy płacą podatek liniowy, a ich roczny dochód nie przekroczył 1.200 000 euro. Do prowadzenia księgi zobowiązani są właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie.

Read more

Wady i zalety uproszczonej księgowości z punktu widzenia przedsiębiorcy

Uproszczona księgowość jest często preferowany przez tych przedsiębiorców, którzy osiągają relatywnie niskie dochody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Uproszczone formy prowadzenia księgowości są stosowane przede wszystkim przez takie podmioty jak osoby fizyczne, spółki jawne założone przez osoby fizyczne, spółki cywilne należące do osób fizycznych oraz takie spółki partnerski, których łączne przychody ze sprzedaży wyrobów w danym roku podatkowym mieszczą się w kwocie 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Uogólniając, uproszczona księgowość jest zbiorem jasnych reguł, które odnoszą się do sposobu gromadzenia danych finansowych. Zasady te ustalone zostały przez organy skarbowe po to, aby ujednolicić sposób wyliczania zobowiązań podatkowych drobnych przedsiębiorców. Uproszczona koncepcja prowadzenia księgowości jest korzystna zarówno dla władz skarbowych, które mogą łatwo określić obciążenie podatkowe konkretnego przedsiębiorcy, jak i dla osoby odpowiadającej za konkretną działalność gospodarczą, ponieważ w ten sposób może uniknąć ponoszenia wysokich kosztów przeznaczonych na obsługę pełnej, nierzadko zawiłej księgowości.

Księgowość uproszczona może przybrać postać trzech zasadniczych wariantów: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wspomniane warianty różnią się między sobą sposobem ustalania zobowiązania podatkowego. Przeczytaj więcej o ofercie usług księgowych.

Read more

Jednolity podatek PIT, ZUS i NFZ od 2018 roku

Jednolity podatek

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, już w 2018 roku ma nastąpić wprowadzenie w życie do polskiego prawa jednej daniny, która połączy funkcjonujący obecnie podatek PIT wraz ze składkami na ZUS i NFZ. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk twierdzi, że reforma ma trzy cele. Po pierwsze jej zadaniem jest zlikwidować degresywność, po drugie wprowadzić obiecaną wcześniej kwotę wolną od podatku w wysokości 8 tysięcy złotych. Po trzecie, a może i nawet najważniejsze, uprościć podatek, dzięki czemu ma to rzekomo obniżyć obciążenia działalności gospodarczej.

Henryk Kowalczyk potwierdził także, że zapadła już decyzja co do tej sprawy, a mianowicie dano jej zielone światło poprzez powołanie roboczego zespołu przy Komitecie Rozwoju, do którego należą ministrowie wszystkich resortów związanych z gospodarką. Póki co chyba zespół ten boi się podać prawdopodobnych stawek nowego podatku, który zastąpić ma PIT, składki na ZUS i NFZ, więc możemy wnioskować, że kwota ta nie będzie należała do najmniejszych.

Read more

Odliczenie ulgi na dziecko w roku 2017

Ulga na dzieciZ ulgi na dziecko można korzystać tylko trzymając się ściśle określonych zasad. W rozliczeniu za rok 2016 możliwe jest odliczenie ulgi od kwoty podatku, a także zwrot w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, jeśli podatnik nie odliczył jej z uwagi na niskie wynagrodzenie. Kwotę zwrotu takiej ulgi trzeba wskazać w odpowiednich polach deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Ulga ta jest nielimitowana w stosunku do liczby posiadanych dzieci. Przysługuje zatem na każde dziecko, oczywiście pod warunkiem, że jego status spełnia wymagania opisane w odpowiedniej ustawie. W zeznaniu podatkowym za rok 2016 można odliczyć:

  • 92,67 zł miesięcznie (maksymalnie 1112,04 zł rocznie) z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka, które spełnia założenia ulgi, pod warunkiem, że dochód podatnika po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne nie przekracza 112 000 zł, w przypadku osób nie będących w związku małżeńskim jest to kwota 56 000 zł w skali roku podatkowego,
  • 92,67 zł miesięcznie (maksymalnie 1112,04 zł rocznie) na wychowanie dwojga dzieci,
  • 166,67 zł miesięcznie (maksymalnie 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225 zł miesięcznie (maksymalnie 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.

Odliczenie na dwóje lub więcej dzieci przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy przynajmniej przez jednej dzień danego roku podatkowego wykonywał on władzę bądź sprawował opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem. Ma to znaczenie np. w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia. Jeśli nie jesteś pewien co możesz odliczyć – zapytaj krakowskiego doradcy podatkowego.

Read more

Co to jest rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza – to definicja, która nie wiedzieć czemu wzbudza wśród przedsiębiorców sporo wątpliwości. By pokazać wszystkim naszym czytelnikom, że nie jest to aspekt księgowości tak skomplikowany, jakim się wydajemy postanowiliśmy niniejszy wpis poświęcić na zrozumienie tego pojęcia. W razie dokładniejszych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu z naszych biurem rachunkowym w Krakowie.

Read more

Na czym polega księgowość uproszczona

Uproszczona księgowość – czym jest i na czym polega

Coraz częściej możemy się natknąć na frazę uproszczona księgowość. O ile części z nas ten temat nie interesuje to jest też spora grupa osób, której wątpliwości co do tego pojęcia namnażają się w szybkim tempie. Właśnie tym osobom wychodzimy naprzeciw chcąc dokładnie wyjaśnić na czym polega właśnie ten rodzaj księgowości. Temat ten prawdopodobnie w największym stopniu zainteresuje świeżych przedsiębiorców, którzy właśnie dopiero zaczynają się wdrażać w temat prowadzenia firmy.

Nic dziwnego, bowiem forma księgowości jaką wybierze się dla swojej firmy niejednokrotnie może mieć wpływ na jej być albo nie być. Przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości, a nawet zastanawiają się czy w ogóle mają możliwość wyboru formy księgowania dla swojego biznesu. Jest to tym bardziej istotne z racji tego, że w pewne informacje o rodzajach usług księgowych warto się uzbroić jeszcze przed wizytą w biurze rachunkowym.

Read more

Podatkowa księga przychodów i rozchodów zasady ogólne

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to z pewnością niełatwy temat:  nawet na zasadach ogólnych niesie ze sobą sporo zasad, do których trzeba się dostosować, nawet jeśli nie do końca się je zna. Mimo, że korzystniej jest jej prowadzenie zlecić profesjonalistom – lepiej jest jednak zadbać o swój interes i sprawdzić jakie są ogólne wymogi i wytyczne w odniesieniu do jej prowadzenia – ten artykuł będzie najlepszym wstępem do tego zadania.

Mówimy o niej w skrócie KpiR, warto to wiedzieć bowiem możesz z takim nazewnictwem spotkać się nawet częściej niż z jej pełną nazwą. Sprawdź naszą ofertę na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie.

Read more

Ezgamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego

Świat kręci się wokół finansów – osoby aspirujące na stanowisko doradcy podatkowego (przeczytaj więcej o zawodzie doradcy podatkowego) dobrze o tym wiedzą i starają się robić wszystko, co możliwe by mieć szansę na jak najlepszą karierę w tejże branży. Jednym z najważniejszych szczebli, jakie muszą pokonać w trakcie drogi na sam szczyt jest na pewno egzamin na doradcę podatkowego. Dla ułatwienia zebraliśmy najważniejsze fakty dotyczące tego zagadnienia.

 

Składnie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego – najważniejsze zasady

Na podstawie ustaleń Departamentu Systemu Podatkowego określono, że o dopuszczenie do takiego egzaminu mogą się ubiegać wszelkie osoby, które złożą do siedziby Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego odpowiedni zestaw dokumentów. Wszystkie są tak samo ważne – i tak konieczny jest: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia lub jego poświadczona notarialnie kopia,   oraz oświadczenie o spełnianiu warunków (zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym). Oczywiście nie można też zapomnieć o potwierdzeniu opłaty za egzamin. Rzecz jasna musi to być również osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz taka która korzysta z pełni praw publicznych.

Read more

Księga przychodów i rozchodów amortyzacja samochodu

Amortyzacja samochoduJeśli chodzi o amortyzację samochodu każdy obywatel powinien spojrzeć na ten aspekt nie tylko z motoryzacyjnego punktu widzenia, ale też w aspekcie KPiR (sprawdź naszą ofertę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów: http://www.podatki-krakow.com.pl/prowadzenie-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-cena/) – stąd dzisiejszy wpis, który ma na celu bliższe przedstawienie tejże kwestii.

Chodzi tutaj w głównej mierze o sprawę ustalana okresu amortyzacji, jak i samej rocznej stawki amortyzacyjnej. Trzeba wiedzieć przede wszystkim o tym, że w tym miejscu uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Jednak by nie było to zbyt proste trzeba przy tym ustaleniu brać pod uwagę pewne względy.

Read more

Deregulacja usług księgowych w 2014 – efekty

Deregulacja zawodu księgowegoDzisiaj na temat ustawy mówiącej o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ma z nią związek przede wszystkim wprowadzenie swoistej deregulacji, jeśli chodzi o kwestię wydawania certyfikatów księgowych. Ustawa przeszła uchwalona przez Sejm. I chociaż miało to miejsce już ponad dwa lata temu, bo dokładnie w dniu 9 maja 2014 r. to o dziwo nadal wiele osób z branży usług księgowych nadal nie ma o niej pojęcia – stąd wpis.

Oczywiście nie od razu przepisy te weszły do życia, bo jak prawo nakazuje musiało minąć 60 dni od daty publikacji ustawy. Natomiast w tym miejscu przede wszystkim chcemy się skupić na tym o czym prawi ta ustawa, co przewiduje i jaki to ma wpływ na sprawowanie usług księgowych (kliknij i zobacz naszą ofertę).

Przede wszystkim w ustawie tej chodzi o zlikwidowanie instytucji certyfikatu księgowego, to jednak nie koniec – bowiem z taką likwidacją wiąże się fakt, że egzaminy uprawniające do uzyskania tego rodzaju certyfikatu również już nie mają prawa bytu.

Read more

Franczyza biura rachunkowego

Franczyza w biurach rachunkowychFranczyza jest coraz bardziej popularna także w branży finansowej. Otworzyły się zatem wielkie możliwości dla osób pragnących otworzyć biura rachunkowe, ale nie mogących do tej pory z tego skorzystać, głównie ze względu na aspekt finansowy. W Polsce jest już parę dobrych firm, które działają we franczyzie o tym charakterze branżowym. Można tutaj wymienić specjalistów, takich jak:

Na mapie naszego kraju pojawia się coraz więcej punktów franczyzodawców, do których to można przyjść i dowiedzieć się czegoś więcej. Ciekawe czy to się przyjmie i czy będziemy mieć w naszym kraju franczyzobiorców w większej ilości.

Read more

Biura rachunkowe a jednolity plik kontrolny

Biuro rachunkowe a jednolity plikUstawa z dnia 10 września 2015 r. mówi o tym, że Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) wraz z dniem 1 lipca 2016 r. wprowadza zmiany dotyczące jednolitego pliku kontrolnego. Chodzi tutaj o zobowiązania podatników w ramach nowej kontroli polegające na tym, że będą oni musieli przekazywać dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej, jeśli tylko zażąda tego organ podatkowy. Wiąże się to w wielu przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów (więcej o prowadzeniu ksiąg: http://www.podatki-krakow.com.pl/prowadzenie-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-cena/) oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych. Istotne jest tu założenie, że w ten sposób budżet szacunkowo będzie się mógł powiększyć w ciągu pierwszego roku zobowiązania o dodatkowe 200 mln zł, a w kolejnym pułap ten może wynieść nawet 300 mln zł.

Jednolity plik kontrolny będzie musiał być składany co miesiąc? Czas pokaże, póki co taka metoda jest praktykowana w Portugalii już od 2008 roku, efektem tego jest wielki sukces informatycznej modernizacji administracji podatkowej w tym państwie.

Read more

Umowa o dzieło w księgowości

Prowadzenie księgowości i rozliczanie rachunkowe w ramach outsourcingu stało się dzisiaj wyjątkowo modne, ale także skuteczne. Wiele firm po prostu nie może pozwolić sobie już na samym początku rynkowej egzystencji, do drastycznego podnoszenia kosztów prowadzenia działalności w wyniku zatrudniania kolejnych pracowników. A ponieważ jedna osoba nie jest w stanie z powodzeniem sprzedawać własnych usług i towarów, prowadzić negocjacji, dostarczać towaru i jeszcze realizować zlecenia i rozliczać księgowość oraz podatki – niezbędne jest stosowanie odpowiednich metod, jak delegowanie zadań.

Read more

Rozliczanie księgowości przedsiębiorstwa

Prowadzenie swojej własnej działalności gospodarczej niechybnie wiąże się z koniecznością prowadzenia usług własnej księgowości i odpowiedniego rozliczania się, chociażby z podatku. Oczywiście jakieś drobne błędy w rachunkowości dają się na koniec rozliczeń rocznych z fiskusem wyłapać, ale w przypadku celowego lub notorycznego złego księgowania własnej działalności gospodarczej, a nawet w przypadku braku określonych dokumentów i dowodów księgowych – przedsiębiorca może liczyć na bardzo poważne konsekwencje w postaci wysokich mandatów skarbowych, ale nie tylko. Dlatego skorzystanie z pomocy doświadczonego i cieszącego się dużym zaufaniem lokalnych klientów biura rachunkowego np. w Krakowie, wydaje się w dzisiejszych czasach szczególnie uzasadnione.

Read more