Egzamin na doradcę podatkowego

Świat kręci się wokół finansów – osoby aspirujące na stanowisko doradcy podatkowego (przeczytaj więcej o zawodzie doradcy podatkowego) dobrze o tym wiedzą i starają się robić wszystko, co możliwe by mieć szansę na jak najlepszą karierę w tejże branży. Jednym z najważniejszych szczebli, jakie muszą pokonać w trakcie drogi na sam szczyt jest na pewno egzamin na doradcę podatkowego. Dla ułatwienia zebraliśmy najważniejsze fakty dotyczące tego zagadnienia.

 

Składnie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego – najważniejsze zasady

Na podstawie ustaleń Departamentu Systemu Podatkowego określono, że o dopuszczenie do takiego egzaminu mogą się ubiegać wszelkie osoby, które złożą do siedziby Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego odpowiedni zestaw dokumentów. Wszystkie są tak samo ważne – i tak konieczny jest: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia lub jego poświadczona notarialnie kopia,   oraz oświadczenie o spełnianiu warunków (zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym). Oczywiście nie można też zapomnieć o potwierdzeniu opłaty za egzamin. Rzecz jasna musi to być również osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz taka która korzysta z pełni praw publicznych.

Kiedy zgłosić się na egzamin na doradcę podatkowego?

Oczywiście – im szybciej tym lepiej, jednak maksymalnym czasem jest 30 dni do wyznaczonego terminu części pisemnej egzaminu. Jeśli chodzi o ustną część egzaminu to każdy kandydat, który chce zdawać tenże egzamin np. w grudniu, wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu winien złożyć nie później niż 15 listopada.  Oczywiście, aby mieć możliwość przystąpienia do praktycznej części, czyli egzaminu ustnego należy uprzednio z wynikiem pozytywnym zaliczyć egzamin pisemny.

Obowiązuje jeszcze zasada mówiąca o tym, że w ciągu roku od zdania egzaminu pisemnego kandydat ma możliwość przystępować do części ustnej, jednak z odstępem nie mniejszym niż trzy miesiące. Wnioski można zgłaszać zarówno drogą e-mailową, jak i za pomocą poczty tradycyjnej.

 

Opłaty egzaminacyjne

Egzamin na doradcę podatkowego nie jest tani, bowiem jego cena jest rzędu 900 zł. Natomiast jeśli ktoś nie zda części pisemnej bądź ustnej egzaminu ma prawo do poprawek, lecz taka „przyjemność” to już kolejne dodatkowe 600 zł opłat.  Opłatę za egzamin należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Finansów.

 

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego

Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym określiła szczegółowo dziedziny tematyczne egzaminu na doradcę podatkowego. Jeśli ktoś naprawdę mocno jest zainteresowany tematem i chce poznać dokładny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych warto dodać, że zostało to wszystko opublikowane w Uchwale nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013r.

Warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych obszarów wiedzy, z jakimi w trakcie egzaminów będzie mieć do czynienia przyszły doradca podatkowy. Każda dziedzina w części pisemnej to losowo wybrane pytania zarówno testowe, jak i otwarte.

 

Przykładowe tematy, z jakimi można się spotkać w trakcie egzaminu to te dotyczące:

  • prawa celnego – zarówno w aspekcie międzynarodowym, wspólnotowym, jak i krajowym
  • etyki zawodowej oraz przepisów o doradztwie podatkowym
  • postępowania egzekucyjnego w administracji
  • materialnego prawa podatkowego
  • wykładni prawa oraz źródła prawa
  • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jest to zaledwie mała część zagadnień, zatem jak widać kandydat na doradcę podatkowego powinien systematycznie i odpowiednio wcześnie zacząć przygotowywać się do tak ważnego egzaminu.

Należy także wspomnieć, że przyszły radca prawny podczas egzaminu musi wykazać się umiejętnością pisania różnorakich pism związany z tym zawodem jak np. projekt wniosku o interpretację prawa podatkowego czy dowolny wniosek o wznowienie postępowania podatkowego.

Każdy kto ma jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z egzaminem na doradcę podatkowego może oczekiwać odpowiedzi na nie w Wydziale Doradztwa Podatkowego. Wystarczy w godzinach od 8:15 – 16:15 zadzwonić pod numer  (022) 694 52 49.

Zapisz