Rachunkowość zarządcza – to definicja, która nie wiedzieć czemu wzbudza wśród przedsiębiorców sporo wątpliwości. By pokazać wszystkim naszym czytelnikom, że nie jest to aspekt księgowości tak skomplikowany, jakim się wydajemy postanowiliśmy niniejszy wpis poświęcić na zrozumienie tego pojęcia. W razie dokładniejszych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu z naszych biurem rachunkowym w Krakowie.

 

Rachunkowość zarządcza – właściwie co to takiego?

Rachunkowość zarządcza znana również pod pojęciem rachunkowości menedżerskiej to fraza wymieniana jako jeden z członów rachunkowości. Obok niej spotykamy się z określeniem rachunkowości finansowej oraz podatkowej. Jej cel jest związany z wewnętrznymi założeniami przedsiębiorstwa. To dzięki niej firma pozyskuje dane, które są niezbędne do tego by podejmować właściwe decyzje dla przedsiębiorstwa względem inwestycji zarówno bieżących, jak i rozwojowych.

To właśnie ten typ przedsiębiorczości zapewnia nam również informacje pomagające w podjęciu decyzji typu:

  • strategiczne,
  • taktyczne,
  • operacyjne,

Rachunkowość zarządcza pozwala także firmie na kontrolę dając jej do ręki wyspecjalizowane techniki i procedury. Z tych najczęściej wykorzystywanych warto zwrócić uwagę na budżety, czy też analizę zachowania się kosztów i informowania o dokonaniach.

 

Definicje rachunkowości zarządczej

Definicja Międzynarodowej Federacji Rachunkowości (IFAC) mówi o rachunkowości zarządczej mniej więcej jako o systemie gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji. Mówimy tutaj zarówno o informacjach finansowych, ale również nie finansowe są brane pod uwagę. Chodzi o to, by niezmiennie były to jednak informacje, które wspierają kierownictwo firmy, jeśli chodzi właśnie o podejmowanie odpowiednich decyzji oraz kontrolowanie jak przebiega realizacja założonych w związku z nimi celów.

Jeśli chodzi o cele… Przede wszystkim w rachunkowości zarządczej należy skupić się na tym, by spełniała ona wzorowo swoja rolę, gdy chodzi o systematyczne dostarczanie kierownictwu informacji, o których mowa wyżej. Na kanwie tego należy zwrócić uwagę na pomniejsze cele jak na przykład pomoc w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych czy sama kontrola realizacji planów i budżetu. Można tutaj różnie wartościować informacje składające się na rachunkowość zarządcą. Innej wartości są te od których zależy podjęcie takiej, a nie innej decyzji, a innej wartości są te z którymi związane są rezultaty pozyskane dla firmy z racji ich realizacji.

Nade wszystko jednak to wspomaganie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie jest nadrzędnym celem każdej odpowiednio prowadzonej rachunkowości zarządczej, dlatego nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ten rodzaj rachunkowości właśnie spełnia ważne funkcje w całościowym procesie decyzyjnym danego przedsiębiorstwa.

Na koniec jeszcze warto wspomnieć na temat funkcji rachunkowości zarządczej. Wyróżniamy takie jak planistyczna (dostarczanie informacji zmniejszających stopień ryzyka), kontrolna (wskazanie różnicy pomiędzy wielkościami planowanymi a rzeczywiście osiągniętymi;), organizacyjna (zakreślanie granicy pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności) oraz komunikacyjna (zapewnienie należytego systemu komunikacji).